Stichting Foederer Talentenfonds "Algemene voorwaarden"

Stichting Foederer Talentenfonds gevestigd aan de Beukenlaan 60, 5651 CD te Eindhoven en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 61723169 hanteert de volgende algemene voorwaarden voor de door haar aangeboden diensten.

Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden
De onderhavige voorwaarden;

Diensten   
Onder diensten wordt verstaan de door Stichting Foederer Talentenfonds aan te bieden diensten, zijnde:

  • het bieden van een technische structuur op de website van Stichting Foederer Talentenfonds waaronder is begrepen een betalingssysteem, dat het mogelijk maakt voor Donateurs om aan Talenten Donaties te doen;
  • het bieden van een technisch platform op de website van Stichting Foederer Talentenfonds waarmee Talenten hun Project kunnen presenteren teneinde Donateurs te werven;
  • het bieden van toegang tot de website van Stichting Foederer Talentenfonds.
    Voor zover in deze Algemene Voorwaarden over Diensten wordt gesproken, worden daarmee zowel de onderdelen van de Diensten afzonderlijk of gezamenlijk bedoeld;

Klik hier om de volledige algemene voorwaarden te bekijken.