Tim Hoefnagels

Arbeid als rechtvaardiging voor het werk en het kunstenaarschap. De van het constructivisme geleende uitspraak sluit hierop aan. “Eerbied voor de logica van het materiaal.” Op het moment dat het idee het hoofd verlaat en wordt omgezet in materiaal krijg je automatisch te maken met realiteit. Het gekozen materiaal heeft zijn beperkingen en daar komen mogelijkheden uit voort.  Een beperking van mogelijkheden levert logischerwijs ook slechts een aantal oplossingen.
Dit brengt mij als kunstenaar in de gelegenheid een keuze te maken. Op die manier kan een werk groeien op intuïtie en de mogelijkheden die voor mij binnen handbereik liggen. Het feit dat werken op intiuïtie mogelijk is en er keuzemogelijkheden ontstaan heft alle beperkingen ook weer op. Immers, elke keuze kan een 180 graden draai betekenen voor het werk.
 
Werken op deze manier betekent dat ik zowel als kunstenaar en als arbeider keuzes moet maken en compromissen sluit met het materiaal, wetende wat er moet gebeuren om gestalte te geven aan het oorspronkelijke idee.

Toelichting expositiewerk GLOW: Hoefschroef 1010 / Midnight Harvest
Een zware, krachtige, positieve machine. Vol bedrijvigheid.
Een kinetisch werk met als enige doel het onderbreken van licht.
Door alles in het werk te laten bewegen behalve de lampen gaat het licht pas schitteren tijdens zijn afwezigheid. Door het licht telkens kort te onderbreken valt het weer op. Op deze manier zijn het niet de motoren die de dynamiek van het beeld bepalen, maar geeft het licht en de bijbehorende schaduwen de suggestie van een object in werking.  Elektromotoren die twaalf rotaties per minuut maken, starten elke vijf seconden dezelfde animatie. Een tijdsduur die te kort is om het publiek een helder proces te laten zien. De titel, een naar de kunstenaar refererend merk inclusief type nummer, geeft het geheel een soort humor. Maar met een cynische ondertoon. Valse bescheidenheid van een jonge kunstenaar die weet dat hij nog niet direct in de hiërarchie voorkomt. Maar tegelijkertijd aangeeft bewust te zijn van het feit dat hij meer informatie deelt met zijn toeschouwers dan slechts een stapel verlicht hout en elektromotoren. De waarheid in het midden latend.

Website: www.timhoefnagels.nl

Definitief expositiewerk GLOW:

Definitief expositiewerk GLOW:

Overig werk:

Overig werk:

Overig werk:

Overig werk:

Overig werk: