Sander Bos

In een tijd waarin virtuele ruimtes een steeds belangrijkere rol in ons leven gaan spelen, is het van belang om af te vragen hoe we deze virtuele ruimtes op een zinvolle manier vorm kunnen geven. In mijn werk ga ik op zoek naar het creëren van ervaringen, die ons in staat stelt te mediëren tussen verschillende virtuele werkelijkheden. Door middel van virtual reality worden deze ruimtes bijzonder tastbaar. Deze technologie maakt het mogelijk de toeschouwer een nieuwe werkelijkheid te laten ervaren, zo probeer ik op deze manier instrumenten van zelfreflectie, geestelijke groei en nieuwe manieren van communicatie te creëren. In mijn onderzoek probeer ik een virtueel utopia voor te stellen waarin deze nieuwe technologie ons in staat stelt op een nieuwe en harmonische manier met elkaar in contact te treden. 

Licht is het medium waarmee ik werk, licht heeft iets magisch, iets ontastbaars en heeft invloed op de gemoedstoestand. Door het licht op zo’n manier te sturen en vorm te geven kunnen veranderingen in het bewustzijn worden gestimuleerd.

Toelichting expositiewerk GLOW

In het werk “Astralium” maak je een reis door een virtuele droomwereld. De bezoeker krijgt een speciale videobril op (oculus rift) waardoor werkelijkheid in zijn totaal vervangen wordt door een virtuele ruimte. Als in een soort hypnotiserende trance, reist de participant door virtuele en mystieke dimensies.
 
In the project “Astralium” you make a journey through a virtual dreamworld . The participant is put in contact with this virtual reality through the use of special goggles (oculus rift). By simulating a mystical dimension and putting virtual reality in a ritualistic context, it becomes an initiation process. Like in a kind of trance, the participant travels through virtual and mystical dimensions.

Mijn persoonlijke website: www.sander-bos.nl