Robin Gerris

Mijn beelden spreken over een verleden tijd, over momenten die voorbij gedreven zijn. Ervaringen van contemplatie en bezinning die lang niet altijd bewust ervaren worden. In een tijd waarin snelheid en overvloed de boventoon voeren, pleit ik voor het tegenovergestelde. Dit wil ik realiseren door beelden te creëren die een opening bieden om deze deze bezinning te ervaren. Deze opening kan vorm krijgen door een beeld wat een bepaalde leegte met zich mee brengt. Door op een destructieve manier met mijn beelden om te gaan toont zich deze leegte. Een ondefinieerbare afwezigheid die bij de toeschouwer een gevoel van onbehagen en vervreemding teweeg brengt. Door de verwerking van deze betreffende momenten, is het beeld slechts een karkas wat na de handeling over blijft.

Toelichting expositiewerk GLOW
Mijn motivatie om aan de Foederer Talent Award mee te doen betreft een variëteit aan redenen. Het thema licht sprak mij aan omdat het een onderbewuste rol speelt in mijn werk. Fotografie bestaat immers niet zonder licht. Maar ook op conceptueel vlak zie ik veel associaties met het thema licht/verlichting. Tevens spreekt het mij aan dat een bedrijf jonge kunstenaars een mogelijkheid biedt om zichzelf te ontwikkelen door op praktisch vlak meerdere mogelijkheden tot groei te bieden

Mijn werk kan het beste bekeken worden als een concept van vertraging en contemplatie. Een moment van verlichting, verduistering maar ook aanwezigheid en afwezigheid. Het een kan niet zonder het ander bestaan. Door een langere momentopname te maken waarin deze tegenstrijdige begrippen elkaar tegen en toespreken wil ik een afremmingsproces creëren. Een moment waarin stilte en bezinning er voor zorgen dat de massa vertraagt en een moment van zelfreflectie creëert. In tegenstelling tot de spectaculaire en bombastische werken die tijdens GLOW gepresenteerd worden wil ik de toeschouwer prikkelen met eenvoud en zuiverheid. Een beeld wat spreekt vanuit de kernwaarden rondom het begrip ‘verlichting’ 

Mijn persoonlijke website: www.robingerris.eu