Nina Kuka

Achter onze dagelijkse - zo bekende - werkelijkheid ligt een groot geheim, iets wat wij soms vergeten, hoewel wij toch een deel van dit geheim zijn.
Theoretisch bestaat de werkelijkheid voor ons mensen uit twee delen: Een ware en onveranderlijke (objectieve) werkelijkheid en een door de menselijke perceptie gedefinieerde (subjectieve) werkelijkheid (Dualisme). De objectieve „geheime en onzichtbare“ werkelijkheid is ook een belangrijk uitgangspunt voor mijn eigen werk. Dit betekent niet een zo objectief mogelijk werk te maken, maar veeleer een werk, wat probeert naar de verschillende, onderliggende aspecten van werkelijkheid te verwijzen, welke dan op mijn eigene subjectieve manier (met Fotografie, Video en Tekening) verbeeld worden.
Het bestaan vele verschillende opvattingen over de aard van deze verborgen deel van werkelijkheid, maar ik heb voor mezelf in wetenschappelijke theorieën een inspiratiebron gevonden, waarbij de meest concrete uitspraken over mogelijke verklaringen van onze wereld gedaan worden.
Toch blijft er steeds de conflict tussen het objectieve en het subjectieve, waardoor je aan een punt raakt waar gijzelf begint de werkelijkheid een vorm te geven, zonder dat zij al hun geheimen verliest.

Toelichting expositiewerk GLOW: Trichromat
Wat is het verschil tussen aanwezigheid en zichtbaarheid?
Iets wat zichtbaar is, is ook aanwezig, maar iets wat aanwezig is, moet niet zichtbaar zijn.

Onze wereld bestaat bijna volledig uit dingen die aanwezig zijn, doch voor ons niet zichtbaar. Dit geldt ook voor iedere aard van straling, behalve het licht, dat - door onze waarneming - de wereld een vorm geeft. Met het werk „Trichromat“ (engl. Trichromacy) zal d.m.v licht een gevoel daarvoor ontstaan, dat onze ogen gemanipuleerd kunnen worden en dat alles wat wij zien alleen maar een klein deel van een verborgen, onzichtbare wereld is, die ook veel ruimte voor onze fantasie over laat.

Om nu een wereld vorm te geven, die misschien niet uit vormen bestaat die bekend zijn, moet je wel vormen gebruiken, die een mens kan verzinnen: Een verborgen wereld kan op een abstracte wijze bepaalt zijn door lijnen en geometrische vlakken, welke alle met elkaar verbonden zijn en de grenzen van ruimte overstijgen.

Website: ninasarakuka.blogspot.nl

Definitief expositiewerk GLOW:

Definitief expositiewerk GLOW:

Creatief proces expositie GLOW:

Overig werk: