Minke Boot

Minke’s werk gaat een sterke relatie aan met licht. Het materiaal dat in de installaties gebruikt wordt, fungeert niet als materiaal op zich, maar fungeert om immateriële materialen (zoals licht en lucht) in de ruimte naar voren te brengen als een fysiek aanwezig element. Ofwel, deze niet fysieke-materialen worden door ingrepen in de ruimte of door het plaatsen van objecten, een stukje tastbaarder gemaakt. Omdat elke ruimte in sterke mate de natuurlijke lichtverschijning en daarmee het materiaal beïnvloed heeft het werk een site-specific karakter. De achterliggende gedachte richt zich vooral op visuele, dagelijkse aspecten die als normaal worden beschouwd en daardoor op de achtergrond van ons blikveld belanden. Door de gegeven ruimte als een ervaring te benaderen, wordt deze als een metafysische beschouwing aan de toeschouwer toonbaar gemaakt.

Toelichting expositiewerk GLOW: Intersecting lines between spaces
Het lijnen- en vlakkenspel waarin kleuren in elkaar overlopen middels het tegenlicht is ontstaan uit een tekeningen van een plastic afdekzijl waarin elk stukje licht dat op het zijl weerkaatste een eigen gekleurde, omlijning op het papier kreeg. Het ruimtelijke aspect, ofwel de 3de dimensie waarin de lijnen van het ijzerdraad vlakken inkaderen verwijzen subtiel naar het aspect ruimte en wat deze ruimte eigenlijk inhoudt. De schaduw op de grond representeert een tweedimensionale kopie van het werkelijke object. Ik ben geïnteresseerd in het idee van ruimte; in waar het begint en waar het ophoud.

Het schouwspel neemt plaats in een theaterzaal die tijdens GLOW zal fungeren als expositieruimte. Een toepasselijke fusering van twee werelden die gebruik maken van gemanipuleerde elementen. Door het kunstmatige aspect van een expositie is het niet mogelijk om site-specific werk te maken. Het daglicht dat normaliter gebruikt wordt zal vervangen worden door een theaterlamp die de verschijning van het object transparant maakt. Een realistische omgeving zal plaats maken voor het verblindend karakter van de esthetiek.  

Website: www.minkeboot.blogspot.nl

Definitief expositiewerk GLOW:

Creatief proces expositie GLOW:

Creatief proces expositie GLOW:

Overig werk:


Overig werk:

Overig werk:

Overig werk: