Laudy Verschuren

Als fashion designer is Laudy continu bezig met innovatie. Niet alleen op het gebied van textiel en materiaal, maar ook op het gebied van constructie en silhouet. Ze experimenteert om de alledaagse zienswijze van haar publiek uit te dagen en te verleggen.

Toelichting expositiewerk GLOW Eindhoven:
When nature takes over

Laudy is geïnspireerd door het futuristische perspectief waar we mens en natuur samen voegen in een stedelijke omgeving. Een stad die veranderd door wederkerende natuurlijke invloeden. Hedendaagse steden worden gebouwd uit harde, statische materialen en hebben scherpe belijningen. Deze steden vervreemden zich van de natuur. In haar werk richt ze zich op de vervaging van de moderne stad en natuur, de invloeden van de bestaande levende organismen en hoe verlichting tot stand komt als beide elementen samenkomen. 

Persoonlijke website: www.laudyverschuren.com

www.instagram.com/laudyroos