Kirstin van der Aalst

Kirstin van der Aalst stelt in haar ontwerpen de beleving met een product centraal. Toenemende technologische innovaties resulteren in steeds complexere producten met meer functies. Als ontwerper ligt er echter een uitdaging om deze technologie, intuïtiever en gebruiksvriendelijker te maken.

In mijn ontwerpen staat licht centraal. Licht is een subtiel medium, verschillende lichtintensiteiten en lichtkleuren kunnen een ervaring en beleving uitlokken. Mijn doel is om mensen dit op een interactieve manier te laten ontdekken.

Tijdens GLOW wil ik mensen kennis laten maken met techniek op een manier die als natuurlijk en intuïtief ervaren wordt. Dit doe ik door de interactie tussen mens en techniek centraal te stellen. De bewegingen van de mens activeren het licht en creëren daardoor een unieke beleving van de ruimte.

Toelichting expositiewerk GLOW
Tijdens de expositie wil ik gaan spelen met het effect ‘glow’. Licht niet als bron vanuit een armatuur, maar juist in de meest magische vorm: glow in the dark. Glow-in-the-dark materialen in combinatie met UV-licht activeren dit effect. Graag koppel ik dit principe aan interactie met en tussen mensen.

De installatie bestaat uit verschillende onderdelen die je afzonderlijk van elkaar kunt laten bewegen. Door één of meer delen aan te raken, ‘gloeien’ delen op en komen ze in beweging, terwijl andere juist verdwijnen. Er ontstaan lichtgevende bakens van voorgangers. Als nieuwkomer kun je daar weer op reageren, of juist een eigen weg kiezen. Het doel is zo een ervaring te creëren waar niet de techniek centraal staat maar de beleving van de gebruiker en zijn invloed en interactie met ‘glow’. Op deze manier stimuleert de installatie de interactie tussen mens en de techniek en nodigt het mensen ook uit om met elkaar te interacteren.

Kirstin van der Aalst is werkzaam bij bouwbedrijf Heijmans. Heijmans bouwt aan de contouren van morgen vanuit de ambitie om maatschappelijke meerwaarde voor de bebouwde omgeving te bieden, waarbij techniek en design hand in hand gaan.

Mijn persoonlijke website: www.kirstinvanderaalst.com