Jimi Kleinbruinink

Ik maak sculpturen tot installaties. Mijn werkproces is doorvlochten van momenten waarin ik beeldmateriaal, ideeën, gebruikte voorwerpen, bruikbaar afval en bouwmateriaal verzamel. Ik gebruik klassieke materialen zoals gips en hout maar ook moderne zoals p.u schuim, polyester en plastic, daarnaast integreer ik de gevonden materialen. Uitgaande van enerzijds het materiaal, dat wil zeggen de pijlers en de bouwstenen, en anderzijds de beelden in mijn hoofd, de ideeën en associaties, kom ik al passend en metend tot gewilde en vaak ook ongewilde resultaten. Visueel maak ik een beeld dat aantrekkelijk is, maar niet perse esthetisch in de klassieke zin. Door de verhouding van verschillende elementen die betekenis dragen probeer ik de toeschouwer in een richting te sturen waar nog genoeg bewegingsruimte overblijft om zich het beeld eigen te maken. Het uiteindelijke beeld is een assemblage van materialen, een verzameling van goedgekeurde toevalligheden en uitgedachte stappenplannen.

Toelichting expositiewerk GLOW:
Mijn recente werken tonen vaak ruimtelijke lijnenspellen die doen denken aan fantasierijke voertuigen of geraamtes van dieren. Een mooie bijkomstigheid is dat deze beeldtaal, schaduwen veroorzaakt die in mijn ogen erg intrigerend zijn. Het driedimensionale lijnenspel wordt middels een lichtbron en een ontvangende oppervlakte als het ware plat gedrukt en omgezet tot een tweedimensionale tekening. Voor de Foederer talent award ben ik mij gaan verdiepen in de traditie van het schimmenspel. In deze vertelvorm worden schaduwen gebruikt om o.a. verhalen over mythische wezens en goden uit te beelden. Met deze techniek kon men middels licht, hetgene dat onzichtbaar of verzonnen is, verbeelden en tot leven wekken.
Het sculptuur in de expositie integreert de traditie van het schimmenspel en betrekt haar eigen schaduwwereld in het werk, zodat de schaduw niet enkel een bijproduct is, maar juist voortkomt uit het concept van het kunstwerk.    

Website: www.jimikleinbruinink.nl

Definitief expositiewerk GLOW:

Creatief proces expositie GLOW:

Overig werk: