Emanuel Riksen

Ik doe onderzoek naar hoe onze visuele waarneming in verband staat met onze aanname van de fysieke realiteit. Waarnemen is het verkrijgen van een bepaalde overtuiging, maar wat houdt die overtuiging in als die visuele waarneming iets anders suggereert dan iets wat zich werkelijk in die fysieke realiteit bevindt? Hierin ontstaat er een tweedeling tussen het materiële en het immateriële, het profane en het sacrale. Het is dan ook een idee of een vermoeden, een gedachte die een oneindige lege ruimte omschrijft die we zelf in mogen vullen met alles wat we ook maar tegenover ons eigen eindige bestaan zetten. Juist het idee van die onvoorstelbare ruimte fascineert me, juist omdat het niet te concretiseren valt en er zich oneindig veel mogelijkheden in zouden kunnen bevinden, hoewel het allemaal uit een bepaalde verstilling ontstaat. Deze gedachte is iets waar vanuit ik op mijn werk kan reflecteren op een manier die zich niet alleen beroept op alles wat zichtbaar is, maar misschien wel meer op datgene wat verborgen blijft, alles wat suggestief aanwezig is binnen de waarneming en het kader waarin we die ervaring gewoonlijk plaatsen.

Toelichting expositiewerk GLOW
Werken met licht is iets wat ik veelvuldig toegepast heb in sculpturale installaties en het gebruik van videoprojecties, dus ik verheug me erover dat dit het thema is waarmee we aan de slag konden. Met een deels wetenschappelijk geschoolde achtergrond werk ik op een zeer strikte en weldoordachte manier en laat mijn werk, zo mogelijk, een voelbare relatie aangaan met de ruimte en vice versa. Mijn persoonlijke uitdaging en doelstelling binnen dit project is echter het creëren van iets wat, ruimtelijk gezien, vanuit zichzelf een verhaal kan vertellen, maar tegelijkertijd een bepaalde visuele frictie waarborgt die het contact met eender welke omgeving verlegt op een universele wijze.

Mijn persoonlijke website: www.emanuelriksen.com